Światowy Dzień Roweru

Witajcie :)


Wczoraj, jak pewnie wiecie był Światowy Dzień Roweru - został on ustanowiony w 2018 roku przez zgromadzenie ONZ.  
Warto świętować Dzień Roweru bo: 
- rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym, czystym
i ekologicznym środkiem transportu 
- rower może służyć jako narzędzie rozwoju i nie tylko transportu, ale także dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu 
- synergia między rowerem i użytkownikiem sprzyja twórczości i zaangażowaniu społecznemu,
a użytkownikowi daje natychmiastową świadomość lokalnego środowiska 
- rower jest symbolem zrównoważonego transportu i przekazuje pozytywny sygnał do wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma pozytywny wpływ na klimat 
 
Ustanowienie Światowego Dnia Roweru przez ONZ ma zachęcać państwa członkowskie do: 
- zwrócenia szczególnej uwagi na rower w przekrojowych strategiach rozwoju oraz do włączenia roweru do międzynarodowych, regionalnych, krajowych i regionalnych polityk i programów rozwoju 
- do poprawy bezpieczeństwa drogowego i włączenia go do zrównoważonej mobilności oraz planowania i projektowania infrastruktury transportowej, w szczególności poprzez politykę i środki służące aktywnej ochronie i promowaniu bezpieczeństwa pieszych i ruchu rowerowego, z myślą
o szerszych skutkach zdrowotnych 
- podkreślania i zwiększania wykorzystania roweru jako środka promowania zrównoważonego rozwoju, wzmocnienia edukacji, w tym wychowania fizycznego, dla dzieci i młodzieży, promowania zdrowia, zapobiegania chorobom, promowania tolerancji, wzajemnego zrozumienia i szacunku oraz ułatwiania włączenia społecznego i kultura pokoju 
- przyjęcia najlepszych praktyk i środków promowania roweru wśród wszystkich członków społeczeństwa iw związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w zakresie organizowania wycieczek rowerowych na szczeblu krajowym i lokalnym w celu wzmocnienia zdrowia fizycznego
i psychicznego oraz poprawy samopoczucia i rozwoju kultury kolarstwa w społeczeństwie 
 
Ciekawostka:
 do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii w Montgomery College w Rockville Leszek Jan Sibilski. 
Był on głównym promotorem święta na forum OZN.
Poniżej zamieszczamy kilka propzycji, z którymi można zapoznać się i skorzystać. Zachęcamy
i zapraszamy :)

Dobre rady :)
Filmik :)
Do skorzystania :)
Animacja :)
Rysujemy rower :)
Można też troszkę pokolorować sobie :)
 I kilka piosenek :)
I wierszyk :)


Komentarze